Lydighedsøvelser

Lydighedsøvelser eller hvad det nu hedder.

 

LYDIGHEDSØVELSER – DRESSUR – ELLER HVAD DET NU HEDDER.

Fælles for alle øvelser er jo bedre man aktiverer byttedriften inden start, jo lettere og hurtigere, når man det færdige mål.

FRI VED FOD – og derved også lineføring bør opdeles i 2 selvstændige øvelser

Siddende på plads:

Sitøvelse indlæres ved at holde en godbid på hundens snude – før godbidden bagud   over hunden hoved. Hunden følger godbidden, hvorved den sætter sig.

 • Kommando sit lægges på, når hunden sidder ned.  
 • Første delmål bør være, at hunden kan sætte sig på kommando. Siddende på plads ved hundeførernes side.
 • Det er en standøvelse, så brug modelindlæring, hvor hundeføreren står helt stille låsende i lårmusklerne. 
 • Husk belønning hurtigt i starten. Tidsfaktoren øges langsomt og gerne i variabel tid. 
 • Skævsidninger rettes til som det sidste - husk hunden sætter sig parallelt med         skulderne, så hvis man fra starten har stået stille med skuldrene på plads, så vil man i mange tilfælde slet ikke skulle rette. 
 • Benyt fortrinsvis primær forstærker (godbid + kærlighed), men start belønningen ved at gå baglæns, således hunden skal komme til føreren for at få belønningen. Der skal ikke bare serveres.

Mål: Hunden kommer på plads på kommando og meget gerne udelukkende på kropssproget.

Følge hundeføreren under gang: 

 • Få hunden med dig med godbid og lignende. 
 • uden nogen som helst form for opstandsninger. 
 • Hold et konstant tempo – aldrig vent på hunden, det er hunden der skal følge dig. 
 • Variabel forstærker (ex. bold) smides opad eller ?????, når hunden har mest mulig opmærksomhed på hundeføreren 

Husk: når forstærkeren aktiveres, så er momentet færdigt. 

 • Tid – længde – løb lægges på gradvis.

Mål: Hunden følger af lyst til sin hundefører. 

Afslutning:

 • 1 + 2 sættes sammen. 
 • Tre skridts øvelserne kobles på.

Mål: Den færdige øvelse eller retur til momenterne.

 ---------------------------------------------------------------------------------

 APPORTERING

 Den nok sværeste lydighedsøvelse, der skal opdeles i flere selvstændige øvelser:

 Lær hunden at holde apportbukken i munden:

 • Sid ned på en stol – gerne hjemme i stuen. 
 • Hold apportbukken i dens ender mellem håndfladerne. 
 • Læg apportbukken ganske kortvarig i munden. 
 • Variabel forstærkning – (apportbukken – bold) aktiveres. 
 • Kommando "hold fast" først når hunden kan holde apportbukken i munden. 
 • Øg tiden, hvor hunden har den i munden.

Mål: Hunden holder apporten fast, indtil man tager den fra den.

Hunden kan gå mens apportbukken holdes fast: 

 • Videre fra den siddende udgangsstilling til stående og gående. 
 • Øg aldrig længere end man er sikker på, at hunden holder fast. 
 • Korte og mange delmål.

Mål: Hunden kan forflytte sig uden at tabe apporten. Gøre to ting på en gang.

Komme på plads med apportbukken

 • Opstart: forståelse for på plads kommandoen og meget gerne via kropssproget skal være på plads – ellers lad være! 
 • At sidde foran hundeføreren/her bør også trænes separat via kropssprog, fx stå med spredte ben.

Mål: At hunden kommer på plads/her uden at man skal "herse" med den, men højst guide den.

 Den færdige øvelse samles: 

 • Hvis der er huller i den færdige øvelse: Bak i delmålene! 
 • Træn aldrig videre med hersning – den gammeldags "tvangsapportering" er død. 
 • Husk grundreglen – ros/belønning skal starte senest 0,84 sek. efter delmålet er opfyldt.

Mål: Sådan! 

Tyggeri 

 • Tyggeri i apportbukken er stress - eller er blevet til en stereotyp refleks, fordi man ikke har gjort noget ved stressen. Altså hunden er kommet ud af stressen, men har lært at tygningen skal være med i øvelsen. 
 • Hundeføreren har - om ikke været ond - så gået for stærkt frem i delmålene. 
 • Retur og langt retur til det sted i momenterne, hvor hunden ikke tygger.

 Mål: Ingen tyggeri – ingen stress – godt harmonisk flokforhold.

 ---------------------------------------------------------------------------------

HALSGIVNING

Halsgivning er ikke bare det, at hunden giver hals, men i bund og grund den første byttedriftfremmede træning!

Tænk over hvor meget en god halsgivning betyder for de fleste hundeførere. Er det ikke værd at "vente lige 14 dage" og så få denne kanonhalsgiver. 

Hovedreglen med byttedriftsfremmende træning er, at hunden har skiftet de store hjørnetænder, men derfor kan man godt begynde på halsgivningen. 

Tænk på alle faserne i byttedriften og brug modelindlæringen, for at hunden lettere kommer til de aktuelle faser. Vejen til halsgivning er mangfoldig, men her er nogen:

2 bolde:

 • En bold i hånden – en bold i lommen. 
 • Første bold småsmides op i luften samtidig med hundeføreren er aktiv i små sideværts ryk. Kun benene og hånden arbejder – resten af kroppen er i stand. (Byttedriften starter ved bevægelse). 
 • Når hund har fået øje på bolden smides den sideværts. 
 • Hunden henter bold 1 og under indløb til hundeføreren aktiveres bold nr. 2, når hunden kan se den, men den smides ikke før hunden har sluppet bold 1. 
 • Hundeføreren indtager stand, når hunden kommer ind med bold 1. Derved aktiveres fasen stand, hvor det naturlige slip ligger. 
 • Hunden slipper bolden og bold 2 smides modsat sideværts. Altså frem og tilbage. 
 • Første bold samles op og så kører det i ring. 
 • Pas på ikke at "Jappe", hvilket man meget let kommer til. Øvelsen bliver let til bare sjov, men husk at hunden skal lære at forflytte sig i faserne i byttedriften.

Mål: Hunden lærer at forflytte sig hurtig mellem faserne både den genetiske og den tillærte vej.

Slipkommandoen:

 • Når slippet af bolden fungerer via kropssprog lægges slipkommandoen på. 
 • Husk først at sige slipkommandoen, når bolden er på vej ud af munden. 
 • Alt for mange får sagt kommandoen, når bolden er i munden, hvorved hunden indlærer, at SLIP betyder: "Jeg skal have noget i munden".

Halsgivning for at få den i gang: 

 • Når hunden slipper bold nr. 2 indtages ultra-stand, der bare holdes i tidsfaktoren 
 • Hunden vil via operand indlæring forsøge sig frem – hundeførerens kropssignal siger standøvelse. 
 • Hunden kan dække - sætte sig - give hals, men kun halsgivning med bare et lille glam udløser bolden. 
 • Små ryk med kroppen, hvis hunden går i stå. Hiv i faserne. 
 • Samme koncept kan gøres via den primære forstærker (godbid).

Mål: Hunden lærer at halse på kropssignalet - ikke kommando. 

Halsgivning alá færdige øvelse minus plads: 

 • Overgå til den primære forstærker (godbid). 
 • Indtag stand med godbid i hånden (husk helt stille hænder). 
 • Hunden laver modelindlæring – halser og kommandoen lægges på under halsgivningen 
 • Hunden skal sidde ned under halsgivningen 
 • Sidder hunden ikke ned, kan man evt. guide lidt med en sit kommando. 
 • Hunden belønnes aldrig, såfremt den står op.

Mål: Hunden afgiver 10 glam. 

Halsgivning perfekt på plads: 

 • Forudsætning: Hunden har lært at komme på plads på kommando (fri ved fod). 
 • Kropssignalet og kommando afgives. 
 • Hunden belønnes kun, når den halser og sidder ned på plads. 
 • Start med få glam.

Mål: Hunden siddende på plads og afgiver 10 glam. 

Miljøhalsgivning: 

 • Dette glemmer rigtig mange hundefører. 
 • Lær hunden at give hals i alle positioner. 
 • På borde. 
 • På olietønder. 
 • På trapper. 
 • På……… og så videre.

Mål: Hunden lærer at afgive sin kommende markeringshalsgivning overalt.

---------------------------------------------------------------------------------

 SPRING

Hunden skal lære teknikken i selve springet samt det at være tæt sammen med hundeføreren, så flokforholdet er i orden. 

Selve springet: 

 • Start lavt, men ikke så lavt, at hunden laver flugtspring. 
 • Hvis man indlærer flugtspring på nogen højde – typisk en meter, så vil hunde forsøge at gøre det sammen, når man kommer op i højden. 
 • Vær ikke bange for at hjælpe hunden over i starten. 
 • Eks. en hjælper på den anden side med en variabel forstærker (skind/bidepølse). 
 • Hunden jagter byttet og springer. 
 • Hundeføreren er ved hundens side, og hjælper hunden over så den ikke slår sig samt lærer at være tæt på hundeføreren ved løft.

Mål: Hunden er glad for at springe og kan teknikken.

Lydigheden: 

 • Først lydighed (på plads), når hunden kan gå på plads via kropssproget (fri ved fod). 
 • Hunden sætter sig roligt ved siden af hundeføreren – ingen stress. 
 • En god stand giver fuld tankevirksomhed (koncentrationsfase). 
 • Når hunden starter på springet løber hundeføreren hele vejen rundt til sin afslutningsposition. 
 • Ingen opstandsninger for modelindlæringen fungerer: "Tør far ikke, så tør jeg heller ikke!"

Mål: Komplet øvelse med koncentration. 

Hunden sprang ikke: 

 • Retur til selve springet. 
 • Evt. store A-spring.

 Mål: Ingen negative oplevelser. 

---------------------------------------------------------------------------------

 AFDÆKNING 

Alt for mange koncentrerer sig om, at hunden skal lære at ligge ned længe.

Læg træningen ind over, at hunden først skal lære at lægge sig ned hurtigt.

Bare at lægge sig ned: 

 • Dækøvelse indlæres via Primær forstærker. 
 • Godbid på snuden tæt via brystet til jorden og derefter langsomt fremad. 
 • Kommando dæk lægges på, når hunden ligger ned 
 • Tiden øges først, når hunden kan lægge sig ned på kommandoen. 
 • Tiden øges langsomt op til max 10 sek. 
 • Hundeføreren "tirrer" med forskelligt miljø – rejser sig – hopper – synger – fløjter - samtale med andre – osv. 
 • Benyt primær forstærker (godbid + kærlighed)

Mål: Hunden kan fortage en afdækning og ligge i 10 sek. med varierende miljø. 

Ovenstående kan også sammenføres med den byttedriftfremmede træning med de 2 bolde og så er der familiære forhold til næste moment. 

Hastigheden i at lægge sig ned 

 • Opstart når hunden har skiftet de store hjørnetænder. 
 • Hjælpemiddel: Bidepølse, bideskind, håndklæde, bidestyr osv. 
 • Hunden dækkes af foran hundeføreren. 
 • Variabel forstærker/bidepølse/skind aktiveres – ikke for højt/tænk på rygvinkler. 
 • Byttedriften aktiveres: Spring - bid -* træk - Slip – retur til Stand (afdækning).
 •  Alle faserne i byttedriften bliver aktiveret.
 • Variabel forstærker aktiveres igen omgående, når hundens bryst rammer jorden.

Mål: Hunden "trækker" sig ned mod jorden og ligger i byttedriften hvorved hunden lærer at bakke hurtigt i faserne. 

* Advarsel: Husk at en lille hund ikke kan trække en stor hundefører. Alle hundene har træk som hvalp, men de slukker fasen, da de opgiver at trække et menneske.

 Altså flyt benene og trip med hunden – altid og hver gang skal hunde vinde!

 Kombinationer: 

 • Fælles for begge ovenstående er, at hundeføreren arbejder tæt sammen med sin hund, hvorved flokforholdet forstærkes. 
 • Stærkt flokforhold = hund ligger trygt ned. 
 • Den videre træning er næsten i valgfri rækkefølge. 
 • Se en hunds afdækningsøvelse og man kan næsten katalogisere hundens dygtighed i alle discipliner.

Mål: Hunden ligger i byttedriften*

* Når byttedriften aktiveres fungerer hundens snude ved at Hoover-effekten starter

En afdækning bliver med tiden til den dybe aktive koncentrationsfase til de praktiske øvelser.

 ---------------------------------------------------------------------------------

 KRAV ind over lydighedsøvelser 

Forudsætter, at hunden kan øvelserne til over 80 procents reglen 

 • Gå fri ved fod med alle facetter i mindst 2 min. 
 • Der må intet siges - der må intet rettes. 
 • Efter xx meter vil hunden begynde at fejle ! 
 • Fortsæt gangen uden hjælp til hunden. 
 • Hvis hunden forlader "banen", er det for tidligt – 80 procents reglen er ikke opfyldt. 
 • Hundens "computer" startes og tingene sættes på plads via hundeførerens kropssprog.: "Nåh ja!"
 • Efter xx antal meter går hunden perfekt. 
 • Efter krav et par gange sker der noget fantastisk: 
 • Alle lydighedsdisciplinerne "strammes op". 

Lydighedsdisciplinerne kan indøves på utrolig mange måder, men fælles for alle må absolut være, at hund og fører har en godt harmonisk flokforhold.

| Svar

Nyeste kommentarer

18.11 | 18:03

Hej Annmarie.
Vi har ikke nogen hold lige i øjeblikket, men skriv/ring til mig i morgen på 20848390.

Vh Jean
Best.medlem

18.11 | 16:11

Hej, jeg har en hanhund 11 mdr., som slet ikke kan "høre" mig for tiden. Er der et hold for os?

30.11 | 07:39

Hej Signe.
Husk der er vigtigt ting der skal trænes inden de bliver 12 uger.
20848390
Vh Jean

30.11 | 06:15

Hej Jean
Mange tak for muligheden. Hun bliver vaccineret om fredagen, så jeg vil gerne vente til hun er 13 uger. Vi hjemmetræner pt. Hvad er dit tlf? vh Signe